MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 802150 là gì?

Mã bưu chính 802150 với Tên bưu chính là Sông Lũy 3 thuộc bưu cục 802156 tại địa chỉ Thôn 1, Xã Sông Lũy quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 802150 với Tên bưu chính là Sông Lũy 3 thuộc địa bàn phường xã Sông Lũy (80215), thuộc Quận Bắc Bình (8019), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 802150 ( Sông Lũy 3 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: