MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hưng Yên (16)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 162420 là gì?

Mã bưu chính 162420 với Tên bưu chính là Song Mai thuộc bưu cục 162426 tại địa chỉ Thôn Mai Xá, Xã Song Mai quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 162420 với Tên bưu chính là Song Mai thuộc địa bàn phường xã Song Mai (16242), thuộc Quận Kim Động (1622), thuộc Tỉnh / Thành phố Hưng Yên (16)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 162420 ( Song Mai ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: