MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 795721 là gì?

Mã bưu chính 795721 với Tên bưu chính là Song Vĩnh thuộc bưu cục 795724 tại địa chỉ Ấp Song Vĩnh, Xã Tân Phước quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 795721 với Tên bưu chính là Song Vĩnh thuộc địa bàn phường xã Tân Phước (79572), thuộc Quận Tân Thành (7956), thuộc Tỉnh / Thành phố Bà Rịa Vũng Tàu (79)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 795721 ( Song Vĩnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: