MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 367710 là gì?

Mã bưu chính 367710 với Tên bưu chính là Sốp Cộp thuộc bưu cục 367701 tại địa chỉ Khu phố Đường Thư Btá Huyện Lỵ, Xã Sốp Cộp quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 367710 với Tên bưu chính là Sốp Cộp thuộc địa bàn phường xã Sốp Cộp (36770), thuộc Quận Sốp Cộp (3677), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 367710 ( Sốp Cộp ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: