MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Giang (31)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 312983 là gì?

Mã bưu chính 312983 với Tên bưu chính là SỦNG TRÁI thuộc bưu cục 312970 tại địa chỉ Thôn Há Súa, Xã Sủng Trái quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 312983 với Tên bưu chính là SỦNG TRÁI thuộc địa bàn phường xã Sủng Trái (31297), thuộc Quận Đồng Văn (3126), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Giang (31)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 312983 ( SỦNG TRÁI ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: