MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 324930 là gì?

Mã bưu chính 324930 với Tên bưu chính là Suối Bu thuộc bưu cục 324934 tại địa chỉ Thôn Ba Cầu, Xã Suối Bu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 324930 với Tên bưu chính là Suối Bu thuộc địa bàn phường xã Suối Bu (32493), thuộc Quận Văn Chấn (3247), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 324930 ( Suối Bu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: