MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 720829 là gì?

Mã bưu chính 720829 với Tên bưu chính là Tam Hà 2 thuộc bưu cục 720812 tại địa chỉ Sô´31, Đường Tam Hà, Phường Tam Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 720829 với Tên bưu chính là Tam Hà 2 thuộc địa bàn phường xã Tam Phú (72080), thuộc Quận Thủ Đức (7200), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 720829 ( Tam Hà 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: