MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 236430 là gì?

Mã bưu chính 236430 với Tên bưu chính là Tam Tầng thuộc bưu cục 236431 tại địa chỉ Thôn Tam Tầng, Xã Quang Châu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 236430 với Tên bưu chính là Tam Tầng thuộc địa bàn phường xã Quang Châu (23643), thuộc Quận Việt Yên (2361), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 236430 ( Tam Tầng ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: