MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Yên Bái (32)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 325602 là gì?

Mã bưu chính 325602 với Tên bưu chính là Tân An thuộc bưu cục 325604 tại địa chỉ Đường Điện Biên Phủ, Phường Cầu Thia quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 325602 với Tên bưu chính là Tân An thuộc địa bàn phường xã Cầu Thia (32560), thuộc Quận Nghĩa Lộ (3256), thuộc Tỉnh / Thành phố Yên Bái (32)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 325602 ( Tân An ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: