MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Long An (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 850010 là gì?

Mã bưu chính 850010 với Tên bưu chính là Tân An thuộc bưu cục 851070 tại địa chỉ Sô´1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 850010 với Tên bưu chính là Tân An thuộc địa bàn phường xã Số 2 (85106), thuộc Quận Tân An (8510), thuộc Tỉnh / Thành phố Long An (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 850010 ( Tân An ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 850010
  • Tên bưu cục: Tân An
  • Điện thoại: 072821597
  • Phường xã: Số 2 (85106)
  • Quận/huyện: Tân An (8510)
  • Tỉnh/thành phố: Long An (85)
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Quốc Lộ 1, Phường 2