MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Long An (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 851060 là gì?

Mã bưu chính 851060 với Tên bưu chính là Tân An Số 1 thuộc bưu cục 851085 tại địa chỉ Sô´354, Đường Quốc Lộ 62, Phường 2 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 851060 với Tên bưu chính là Tân An Số 1 thuộc địa bàn phường xã Số 2 (85106), thuộc Quận Tân An (8510), thuộc Tỉnh / Thành phố Long An (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 851060 ( Tân An Số 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 851060
  • Tên bưu cục: Tân An Số 1
  • Điện thoại: 072832007
  • Phường xã: Số 2 (85106)
  • Quận/huyện: Tân An (8510)
  • Tỉnh/thành phố: Long An (85)
  • Địa chỉ: Sô´354, Đường Quốc Lộ 62, Phường 2