MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Long An (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 851064 là gì?

Mã bưu chính 851064 với Tên bưu chính là Tân An Số 13 thuộc bưu cục 851130 tại địa chỉ Sô´62, Đường Lê Văn Tao, Phường 2 quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 851064 với Tên bưu chính là Tân An Số 13 thuộc địa bàn phường xã Số 2 (85106), thuộc Quận Tân An (8510), thuộc Tỉnh / Thành phố Long An (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 851064 ( Tân An Số 13 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây:

  • Mã bưu cục: 851064
  • Tên bưu cục: Tân An Số 13
  • Điện thoại: 072834009
  • Phường xã: Số 2 (85106)
  • Quận/huyện: Tân An (8510)
  • Tỉnh/thành phố: Long An (85)
  • Địa chỉ: Sô´62, Đường Lê Văn Tao, Phường 2