MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại An Giang (6)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 883466
  • Tên bưu cục: Tân Châu Số 17
  • Điện thoại: 822337
  • Phường xã: Long Hưng (88367)
  • Quận/huyện: Tân Châu (8834)
  • Tỉnh/thành phố: An Giang (6)
  • Địa chỉ: Sô´173 tổ 17, Đường Nguyễn Thị Định, Thị trấn Tân Châu