MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 237350 là gì?

Mã bưu chính 237350 với Tên bưu chính là Tân Dân thuộc bưu cục 237635 tại địa chỉ Phố Tân An, Thị trấn Tân Dân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 237350 với Tên bưu chính là Tân Dân thuộc địa bàn phường xã Tân Dân (23763), thuộc Quận Yên Dũng (2372), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 237350 ( Tân Dân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: