MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Lào Cai (33)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 335570 là gì?

Mã bưu chính 335570 với Tên bưu chính là Tân Dương thuộc bưu cục 335580 tại địa chỉ Thôn Bản Mủng, Xã Tân Dương quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 335570 với Tên bưu chính là Tân Dương thuộc địa bàn phường xã Tân Dương (33557), thuộc Quận Bảo Yên (3353), thuộc Tỉnh / Thành phố Lào Cai (33)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 335570 ( Tân Dương ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: