MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Thuận (80)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 804873 là gì?

Mã bưu chính 804873 với Tên bưu chính là Tân Hải 1 thuộc bưu cục 804871 tại địa chỉ Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 804873 với Tên bưu chính là Tân Hải 1 thuộc địa bàn phường xã Tân Hải (80487), thuộc Quận La Gi (8046), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Thuận (80)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 804873 ( Tân Hải 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: