MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 731401 là gì?

Mã bưu chính 731401 với Tên bưu chính là Tân Hiệp 8 thuộc bưu cục 731413 tại địa chỉ Sô´113/1đ, Ấp Tân Thới 2, Xã Tân Hiệp quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 731401 với Tên bưu chính là Tân Hiệp 8 thuộc địa bàn phường xã Tân Hiệp (73140), thuộc Quận Hóc Môn (7310), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 731401 ( Tân Hiệp 8 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: