MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Thái Nguyên (25)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 251720 là gì?

Mã bưu chính 251720 với Tên bưu chính là Tân Lập thuộc bưu cục 251732 tại địa chỉ Tổ 12, Phường Tân Lập quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 251720 với Tên bưu chính là Tân Lập thuộc địa bàn phường xã Tân Lập (25172), thuộc Quận Thái Nguyên (2510), thuộc Tỉnh / Thành phố Thái Nguyên (25)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 251720 ( Tân Lập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: