MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Kon Tum (58)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 581880 là gì?

Mã bưu chính 581880 với Tên bưu chính là Tân Lập thuộc bưu cục 581882 tại địa chỉ Thôn 2, Xã Tân Lập quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 581880 với Tên bưu chính là Tân Lập thuộc địa bàn phường xã Tân Lập (58188), thuộc Quận Kon Rẫy (5818), thuộc Tỉnh / Thành phố Kon Tum (58)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 581880 ( Tân Lập ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: