MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 904235 là gì?

Mã bưu chính 904235 với Tên bưu chính là Tân Lộc 1 thuộc bưu cục 904240 tại địa chỉ Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 904235 với Tên bưu chính là Tân Lộc 1 thuộc địa bàn phường xã Tân Lộc (90423), thuộc Quận Thốt Nốt (9042), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 904235 ( Tân Lộc 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: