MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 904232 là gì?

Mã bưu chính 904232 với Tên bưu chính là Tân Mỹ thuộc bưu cục 904247 tại địa chỉ Sô´Tổ 13, Khu vực Tân Mỹ, Phường Tân Lộc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 904232 với Tên bưu chính là Tân Mỹ thuộc địa bàn phường xã Tân Lộc (90423), thuộc Quận Thốt Nốt (9042), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 904232 ( Tân Mỹ ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: