MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sơn La (36)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 364160 là gì?

Mã bưu chính 364160 với Tên bưu chính là Tân Phong thuộc bưu cục 364161 tại địa chỉ Bản Vạn, Xã Tân Phong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 364160 với Tên bưu chính là Tân Phong thuộc địa bàn phường xã Tân Phong (36416), thuộc Quận Phù Yên (3636), thuộc Tỉnh / Thành phố Sơn La (36)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 364160 ( Tân Phong ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: