MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 299561 là gì?

Mã bưu chính 299561 với Tên bưu chính là Tân Phú thuộc bưu cục 299562 tại địa chỉ Xóm Nà Đồng, Xã Tân Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 299561 với Tên bưu chính là Tân Phú thuộc địa bàn phường xã Tân Phú (29956), thuộc Quận Tân Sơn (2994), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 299561 ( Tân Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: