MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Long An (6)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 852217
  • Tên bưu cục: Tân Phước Tây
  • Điện thoại: 02723866009
  • Phường xã: Tân Phước Tây (85221)
  • Quận/huyện: Tân Trụ (8521)
  • Tỉnh/thành phố: Long An (6)
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Phước Tây