MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Ninh Thuận (66)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 663112 là gì?

Mã bưu chính 663112 với Tên bưu chính là Tân Sơn 4 thuộc bưu cục 663108 tại địa chỉ Khu phố 6, Thị Trấn Tân Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 663112 với Tên bưu chính là Tân Sơn 4 thuộc địa bàn phường xã Tân Sơn (66310), thuộc Quận Ninh Sơn (6631), thuộc Tỉnh / Thành phố Ninh Thuận (66)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 663112 ( Tân Sơn 4 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: