MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Đắk Lăk (63)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 631982 là gì?

Mã bưu chính 631982 với Tên bưu chính là Tân Thành 2 thuộc bưu cục 631927 tại địa chỉ Sô´41, Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Tân Thành quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 631982 với Tên bưu chính là Tân Thành 2 thuộc địa bàn phường xã Tân Thành (63190), thuộc Quận Buôn Ma Thuột (6310), thuộc Tỉnh / Thành phố Đắk Lăk (63)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 631982 ( Tân Thành 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: