MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hoà Bình (35)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 351240 là gì?

Mã bưu chính 351240 với Tên bưu chính là Tân Thịnh thuộc bưu cục 351241 tại địa chỉ Tổ 1b, Tổ 1a, Phường Tân Thịnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 351240 với Tên bưu chính là Tân Thịnh thuộc địa bàn phường xã Tân Thịnh (35124), thuộc Quận Hoà Bình (3510), thuộc Tỉnh / Thành phố Hoà Bình (35)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 351240 ( Tân Thịnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: