MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Hồ Chí Minh (5)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 729318
  • Tên bưu cục: Tân thới hiệp 14
  • Điện thoại: 8821433
  • Phường xã: Tân Thới Hiệp (72930)
  • Quận/huyện: Quận 12 (7290)
  • Tỉnh/thành phố: Hồ Chí Minh (5)
  • Địa chỉ: Sô´90/5A, Khu phố 3, Phường Tân Thới Hiệp