MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bắc Giang (23)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 235420 là gì?

Mã bưu chính 235420 với Tên bưu chính là Tân Trung thuộc bưu cục 235421 tại địa chỉ Thôn Đanh, Xã Tân Trung quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 235420 với Tên bưu chính là Tân Trung thuộc địa bàn phường xã Tân Trung (23542), thuộc Quận Tân Yên (2353), thuộc Tỉnh / Thành phố Bắc Giang (23)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 235420 ( Tân Trung ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: