MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cao Bằng (27)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 276850 là gì?

Mã bưu chính 276850 với Tên bưu chính là Tân Việt thuộc bưu cục 276851 tại địa chỉ Xóm Nà Sài, Xã Tân Việt quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 276850 với Tên bưu chính là Tân Việt thuộc địa bàn phường xã Tân Việt (27685), thuộc Quận Bảo Lâm (2767), thuộc Tỉnh / Thành phố Cao Bằng (27)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 276850 ( Tân Việt ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: