MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bình Định (59)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 594210 là gì?

Mã bưu chính 594210 với Tên bưu chính là Tây Sơn thuộc bưu cục 594217 tại địa chỉ Sô´175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 594210 với Tên bưu chính là Tây Sơn thuộc địa bàn phường xã Phú Phong (59420), thuộc Quận Tây Sơn (5942), thuộc Tỉnh / Thành phố Bình Định (59)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 594210 ( Tây Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: