MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 298400 là gì?

Mã bưu chính 298400 với Tên bưu chính là Thạch Khóan thuộc bưu cục 298401 tại địa chỉ Xóm Cầu, Xã Thạch Khoán quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 298400 với Tên bưu chính là Thạch Khóan thuộc địa bàn phường xã Thạch Khoán (29840), thuộc Quận Thanh Sơn (2982), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 298400 ( Thạch Khóan ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: