MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 172053 là gì?

Mã bưu chính 172053 với Tên bưu chính là Thạch Khôi 15 thuộc bưu cục 172066 tại địa chỉ Khu 9, Phường Hải Tân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 172053 với Tên bưu chính là Thạch Khôi 15 thuộc địa bàn phường xã Hải Tân (17205), thuộc Quận Hải Dương (1710), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 172053 ( Thạch Khôi 15 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: