MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hải Dương (17)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 174201 là gì?

Mã bưu chính 174201 với Tên bưu chính là Thái Học 1 thuộc bưu cục 174205 tại địa chỉ Khu phố Nguyễn Thái Học 1, Thị Trấn Sao Đỏ quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 174201 với Tên bưu chính là Thái Học 1 thuộc địa bàn phường xã Sao Đỏ (17420), thuộc Quận Chí Linh (1742), thuộc Tỉnh / Thành phố Hải Dương (17)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 174201 ( Thái Học 1 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: