MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 298740 là gì?

Mã bưu chính 298740 với Tên bưu chính là Thắng Sơn thuộc bưu cục 298741 tại địa chỉ Xóm Gò Dâu, Xã Thắng Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 298740 với Tên bưu chính là Thắng Sơn thuộc địa bàn phường xã Thắng Sơn (29874), thuộc Quận Thanh Sơn (2982), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 298740 ( Thắng Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: