MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam (40)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 401320 là gì?

Mã bưu chính 401320 với Tên bưu chính là Thanh Châu thuộc bưu cục 401326 tại địa chỉ Thôn Thượng Tổ 1, Phường Thanh Châu quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 401320 với Tên bưu chính là Thanh Châu thuộc địa bàn phường xã Thanh Châu (40132), thuộc Quận Phủ Lý (4010), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam (40)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 401320 ( Thanh Châu ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: