MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cao Bằng (27)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 276030 là gì?

Mã bưu chính 276030 với Tên bưu chính là Thành Công thuộc bưu cục 276031 tại địa chỉ Xóm Bản Đổng, Xã Thành Công quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 276030 với Tên bưu chính là Thành Công thuộc địa bàn phường xã Thành Công (27603), thuộc Quận Nguyên Bình (2756), thuộc Tỉnh / Thành phố Cao Bằng (27)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 276030 ( Thành Công ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: