MangYTe

Thông tin mã bưu chính tại Trà Vinh (6)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

  • Mã bưu cục: 943680
  • Tên bưu cục: Thạnh Hòa Sơn
  • Điện thoại: 821100
  • Phường xã: Thạnh Hoà Sơn (94368)
  • Quận/huyện: Cầu Ngang (9435)
  • Tỉnh/thành phố: Trà Vinh (6)
  • Địa chỉ: Ấp Lạc Thạnh A, Xã Thạnh Hoà Sơn