MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 142110 là gì?

Mã bưu chính 142110 với Tên bưu chính là Thanh Lâm thuộc bưu cục 142111 tại địa chỉ Thôn Đức Hậu, Xã Thanh Lâm quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 142110 với Tên bưu chính là Thanh Lâm thuộc địa bàn phường xã Thanh Lâm (14211), thuộc Quận Mê Linh (1420), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 142110 ( Thanh Lâm ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: