MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hồ Chí Minh (70)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 729728 là gì?

Mã bưu chính 729728 với Tên bưu chính là Thạnh Lộc 21 thuộc bưu cục 729716 tại địa chỉ Sô´107, Khu phố 2, Phường Thạnh Lộc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 729728 với Tên bưu chính là Thạnh Lộc 21 thuộc địa bàn phường xã Thạnh Lộc (72970), thuộc Quận Quận 12 (7290), thuộc Tỉnh / Thành phố Hồ Chí Minh (70)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 729728 ( Thạnh Lộc 21 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: