MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Phú Thọ (29)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 293750 là gì?

Mã bưu chính 293750 với Tên bưu chính là Thanh Minh thuộc bưu cục 293759 tại địa chỉ Khu 5, Xã Thanh Minh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 293750 với Tên bưu chính là Thanh Minh thuộc địa bàn phường xã Thanh Minh (29375), thuộc Quận Phú Thọ (2935), thuộc Tỉnh / Thành phố Phú Thọ (29)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 293750 ( Thanh Minh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: