MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Cần Thơ (90)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 904623 là gì?

Mã bưu chính 904623 với Tên bưu chính là Thạnh Phú 2 thuộc bưu cục 904734 tại địa chỉ Ấp 1, Xã Thạnh Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 904623 với Tên bưu chính là Thạnh Phú 2 thuộc địa bàn phường xã Thạnh Phú (90462), thuộc Quận Cờ Đỏ (9046), thuộc Tỉnh / Thành phố Cần Thơ (90)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 904623 ( Thạnh Phú 2 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: