MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Trà Vinh (94)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 942140 là gì?

Mã bưu chính 942140 với Tên bưu chính là Thạnh Phú thuộc bưu cục 942143 tại địa chỉ Ấp 3, Xã Thạnh Phú quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 942140 với Tên bưu chính là Thạnh Phú thuộc địa bàn phường xã Thạnh Phú (94214), thuộc Quận Cầu Kè (9421), thuộc Tỉnh / Thành phố Trà Vinh (94)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 942140 ( Thạnh Phú ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: