MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nam (40)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 403100 là gì?

Mã bưu chính 403100 với Tên bưu chính là Thanh Sơn thuộc bưu cục 403091 tại địa chỉ Thôn Thanh Nộn, Xã Thanh Sơn quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 403100 với Tên bưu chính là Thanh Sơn thuộc địa bàn phường xã Thanh Sơn (40309), thuộc Quận Kim Bảng (4027), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nam (40)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 403100 ( Thanh Sơn ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: