MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 932200 là gì?

Mã bưu chính 932200 với Tên bưu chính là Thanh Tân thuộc bưu cục 934240 tại địa chỉ Ấp Tân Thông 2, Xã Thanh Tân quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 932200 với Tên bưu chính là Thanh Tân thuộc địa bàn phường xã Thanh Tân (93424), thuộc Quận Mỏ Cày Bắc (9340), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 932200 ( Thanh Tân ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: