MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Nghệ An (46)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 476101 là gì?

Mã bưu chính 476101 với Tên bưu chính là Thanh Thịnh thuộc bưu cục 476108 tại địa chỉ Thôn 7, Xã Thanh Thịnh quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 476101 với Tên bưu chính là Thanh Thịnh thuộc địa bàn phường xã Thanh Thịnh (47610), thuộc Quận Thanh Chương (4757), thuộc Tỉnh / Thành phố Nghệ An (46)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 476101 ( Thanh Thịnh ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: