MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Sóc Trăng (95)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 953321 là gì?

Mã bưu chính 953321 với Tên bưu chính là Thạnh Thới Thuận thuộc bưu cục 953322 tại địa chỉ Ấp Thạnh An 3, Xã Thạnh Thới Thuận quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 953321 với Tên bưu chính là Thạnh Thới Thuận thuộc địa bàn phường xã Thạnh Thới Thuận (95460), thuộc Quận Trần Đề (9545), thuộc Tỉnh / Thành phố Sóc Trăng (95)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 953321 ( Thạnh Thới Thuận ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: