MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Long An (85)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 851910 là gì?

Mã bưu chính 851910 với Tên bưu chính là Thanh Vĩnh Đông thuộc bưu cục 851913 tại địa chỉ Ấp Xuân Hòa 2, Xã Thanh Vĩnh Đông quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 851910 với Tên bưu chính là Thanh Vĩnh Đông thuộc địa bàn phường xã Thanh Vĩnh Đông (85191), thuộc Quận Châu Thành (8518), thuộc Tỉnh / Thành phố Long An (85)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 851910 ( Thanh Vĩnh Đông ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: