MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Hà Nội (10)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 120573 là gì?

Mã bưu chính 120573 với Tên bưu chính là Thanh Xuân Bắc thuộc bưu cục 120514 tại địa chỉ Sô´P116, Dãy nhà B1, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân Bắc quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 120573 với Tên bưu chính là Thanh Xuân Bắc thuộc địa bàn phường xã Thanh Xuân Bắc (12050), thuộc Quận Thanh Xuân (1200), thuộc Tỉnh / Thành phố Hà Nội (10)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 120573 ( Thanh Xuân Bắc ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: