MangYTe

Thông tin mã bưu cục tại Bến Tre (93)

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Mã bưu chính 932476 là gì?

Mã bưu chính 932476 với Tên bưu chính là Thị Trấn 15 thuộc bưu cục 932008 tại địa chỉ Đường Quốc Lộ 57, Thị Trấn Mỏ Cày quản lý và phục vụ khách hàng có nhu cầu nhận gửi bưu phẩm tài liệu hàng hóa...

Mã bưu chính 932476 với Tên bưu chính là Thị Trấn 15 thuộc địa bàn phường xã Mỏ Cày (93200), thuộc Quận Mỏ Cày Nam (9320), thuộc Tỉnh / Thành phố Bến Tre (93)

Để tìm hiểu thêm thông tin về mã bưu chính 932476 ( Thị Trấn 15 ), mời bạn xem thông tin chi tiết sau đây: